Transportowe

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za utratę przesyłki, ubytek lub jej uszkodzenie w trakcie przewozu. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy zawodowo prowadzą zarobkowy transport na terenie kraju lub/i w ruchu międzynarodowym.

Ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika drogowego (do licencji przewoźnika)
Ubezpieczenie obowiązkowe dla posiadających i ubiegających się o wydanie licencji na świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy i osób. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zobowiązania lub roszczenia finansowe wysunięte wobec Ubezpieczonego na podstawie zakresu określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Ubezpieczenie OC spedytora
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Ubezpieczenie można rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną w zakresie czynności przewoźnika drogowego.

Ubezpieczenie mienia w transporcie - cargo
Ubezpieczenie mienia w transporcie chroni przed finansowymi skutkami zdarzeń powodujących uszkodzenie lub utratę ładunku. Polisa cargo chroni właściciela ładunku również w tych sytuacjach, w których zgodnie z prawem przewoźnik lub spedytor nie odpowiada za szkody w powierzonym mu mieniu czy też odszkodowanie podlega ograniczeniom kwotowo-wagowym, wynikającym z różnych przepisów lub konwencji.

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie aranżacji ubezpieczeń:

  • Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym 
  • Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego - Przewozy kabotażowe na terenie Niemiec i Unii Europejskiej
  • Ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika drogowego (do licencji przewoźnika)
  • Ubezpieczenie OC spedytora
  • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym - cargo 
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz