Rekreacja

Casco sprzętu pływającego
Ubezpieczenie casco jachtów ochroni przed finansowymi konsekwencjami uszkodzenia jachtu polegającymi na uszkodzeniu kadłuba, wyposażenia oraz urządzeń maszynowych lub pomocniczych, a spowodowane niebezpieczeństwami żeglugi lub siłą wyższą.

OC armatora
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej armatora z tytułu posiadania i eksploatacji sprzętu pływającego chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w czasie i w związku z użytkowaniem ubezpieczonych jednostek pływających, w tym za szkody wyrządzone innym jednostkom pływającym i znajdującym się na nich ładunkom, za uszkodzenia nabrzeży, śluz, mostów i innych przedmiotów stałych oraz za szkody osobowe powodujące uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć osoby poszkodowanej.

Mienie członków załogi sprzętu pływającego
Ubezpieczenie mienia członków załogi sprzętu pływającego obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy osobistych członka załogi statku, powstałe na skutek wypadku lub wydarzenia związanego z uprawianiem żeglugi.

NNW członków załogi sprzętu pływającego
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków załogi obejmuje uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, które nastąpiły w wyniku i w następstwie nagłego zdarzenia losowego podczas żeglugi.

Casco roweru
Jesteś entuzjastą dwóch kółek, a jazda na rowerze to Twoje hobby albo nawet środek transportu do pracy? Miłośnicy dwóch kółek zmuszeni są do korzystania z dróg publicznych, przez co kolizje z udziałem rowerzystów zdarzają się bardzo często. Nierzadko kończą się poważnymi obrażeniami. Rowery są również popularnym łupem dla złodziei, nawet te przechowywane w piwnicy czy na balkonie. Ubezpieczenie roweru chroni rowerzystę przed skutkami finansowymi awarii lub uszkodzenia roweru, kradzieży z włamaniem oraz następstw nieszczęśliwych wypadków rowerzysty. 

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie aranżacji ubezpieczeń:

  • Casco sprzętu pływającego
  • OC armatora
  • Mienia członków załogi sprzętu pływającego
  • NNW członków załogi sprzętu pływającego
  • Casco roweru

 

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz