Techniczne

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu zapewnia kompleksową ochronę wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji budowlanej lub montażowej.
Polisa obejmuje szkody w robotach kontraktowych, w mieniu należącym do inwestora, w zapleczu i maszynach budowlanych oraz odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Ubezpieczenie maszyn od awarii. Eksploatacja maszyn wiąże się z ryzykiem wystąpienia awarii lub uszkodzenia. Ubezpieczenie maszyn od awarii zapewnia właścicielowi lub użytkownikowi parku maszynowego ochronę w przypadku wystąpienia takich szkód.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych zapewnia kompleksową ochronę właścicielowi lub użytkownikowi maszyn i urządzeń budowlanych w przypadku szkód, powstałych z przyczyn zewnętrznych lub wskutek błędu operatora.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zapewnia kompleksową ochronę urządzeń elektronicznych w przypadku szkód powstałych z przyczyn zewnętrznych lub wewnętrznych.
 

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie aranżacji ubezpieczeń:

  • Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych 
  • Ubezpieczenie maszyn od awarii
  • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych 
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz