Finansowe

Startując w przetargach i podpisując kontrakty firma zwykle potrzebuje dodatkowego uwiarygodnienia w formie gwarancji udzielonej przez towarzystwo ubezpieczeń. Przedmiotem gwarancji mogą być roszczenia beneficjenta wynikające z warunków kontraktu. Może też zastąpić wadium wpłacane podczas przetargu czy stanowić zabezpieczenie zapłaty długu celnego lub podatku akcyzowego.

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie aranżacji ubezpieczeń:
  • Gwarancja zapłaty wadium
  • Gwarancja należytego wykonania kontraktu
  • Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
  • Gwarancja zwrotu zaliczki
  • Gwarancja zapłaty długu celnego
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz