Komunikacja indywidualna i floty

Ubezpieczenia komunikacyjne są najpowszechniejszymi produktami ubezpieczeniowymi. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest obowiązek zawarcia polisy OC komunikacyjnego przez każdego posiadacza pojazdu. Dopełnieniem ochrony ubezpieczeniowej jest Auto Casco, ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów oraz Auto Assistance i ubezpieczenie szyb.

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie aranżacji ubezpieczeń:

  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
  • Ubezpieczenie Autocasco 
  • Ubezpieczenie Auto Assistance 
  • Ubezpieczenie Szyb Samochodowych 
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów 
  • Pomoc prawna
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz