TAK DZIAŁAMY

EKO BROKER to rzetelny i doświadczony partner - kierujemy się wyłącznie interesem Klienta. Działamy na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Pracując dla swoich Klientów nie pobieramy od nich prowizji.

Dzięki 20 letniemu doświadczeniu oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w doborze istniejących i tworzeniu nowatorskich rozwiązań ubezpieczeniowych. Nasze usługi pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze.


Zapewniamy kompleksową obsługę, na którą składają się:

  1. Analizy ryzyka

  2. Rozpoznanie zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań

  3. Stworzenie indywidualnego programu ubezpieczenia dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności

  4. Przygotowanie zapytań ofertowych do zakładów ubezpieczeń

  5. Zebranie ofert ubezpieczeniowych, przeprowadzenie negocjacji z wybranymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w celu uzyskania optymalnej ochrony ubezpieczeniowej przy jednoczesnej minimalizacji kosztów

  6. Sporządzenie porównania ofert i rekomendacji oferty określonego towarzystwa ubezpieczeniowego

  7. Dostarczenie sprawdzonych dokumentów ubezpieczenia potwierdzających ochronę ubezpieczeniową przez towarzystwo ubezpieczeniowe

  8. Administrowanie ubezpieczeniami, obsługa wdrożonego programu oraz bieżąca analiza potrzeb ubezpieczeniowych

  9. Pomoc w dochodzeniu wypłaty odszkodowania.


Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy w doborze najlepszego dla Państwa ubezpieczenia.

Działamy na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta.

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz