Majątek

Pożar, powódź, zalanie, huragan, kradzież - te zdarzenia mogą zagrozić ciągłości działania firmy, spowodować utratę zysku, a w konsekwencji osłabić kondycję finansową przedsiębiorstwa.
Dobrze skonstruowane ubezpieczenie mienia stanowi skuteczne zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami szkody majątkowej.

Ubezpieczenie majątku poza pełnym katalogiem możliwych do ubezpieczenia ryzyk nazwanych może również obejmować tzw. „wszystkie ryzyka”.

Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku stanowi zabezpieczenie osiągnięcia planowanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa na wypadek przerwy lub zakłócenia działalności, spowodowanego szkodą w mieniu. Ubezpieczenie to stanowi uzupełnienie ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zapewnia kompleksową ochronę urządzeń elektronicznych w przypadku szkód powstałych z przyczyn zewnętrznych lub wewnętrznych.

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie aranżacji ubezpieczeń:

  • Kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • Ubezpieczenie utraty zysku 
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz